OVK Stockholm på egen hand?

Nej, man kan inte utföra en OVK på egen hand i Stockholm. Saken är den att det inte enbart krävs en lång erfarenhet för att kunna utföra denna typ av uppdrag utan du behöver också ha rätt certifikat, som du i detta fall får efter X antal år i ventilationsbranschen. Så vem som helst kan inte utföra en OVK I Stockholm. Anledningen till att kraven är så hårda är för att den svenska staten för ett par år sedan valde att sätta krav på ventilationen i fastigheter så att hälsan hos den svenska befolkningen skulle förbättras. Det i sin tur satte press på ventilationsfirmorna som behövde utveckla sina förmågor inom ventilationskontroll vilket blev ett krav som skulle utföras regelbundet.

Vad kostar OVK i Stockholm?

Kostnaden för att få en OVK utförd i Stockholm skiljer sig mycket från företag till företag. Vissa firmor har höga kostnader medan andra firmor har betydligt mycket lägre kostnader. Det har lett till en uppdelning i branschen. Det ironiska är att de flesta tror att uppdelningen har något att göra med kvalitetsskillnader i branschen att göra. Utan det är bara ett klassiskt läge där kausaliteten inte korrelerar över huvud taget. Ett klassiskt läge är någon har dragit sitt vapen för tidigt och tryckt av med andra ord

Vilka firmor arbetar med detta?

I Stockholm så finns det många firmor som arbetar med OVK. En del av de är uteslutande ingenjörsfirmor som har siktat in sig på att utföra sådana projekt, Radonmätningar och liknande projekt med andra firmor är mer klassiska ventilationsfirmor som utför alla olika typer av VVS-projekt. Det finns ingenting som talar för att den ena typen av arbetande firma på förhand ska vara bättre än den motsvarande. Det finns rötägg och branschledande motsvarigheter i båda typerna av företag. Denna firma är dock ansedd att vara bäst på att utföra ventilationskontroll i Stockholm.

Lämna ett svar