Hur du anlitar revisor i Norrköping

Växer ditt företag så mycket att du snart behöver en revisor i Norrköping? Visst är det härligt att växa! När du växer krävs dock ett större ansvar. Bland annat behöver du vara transparent och kunna på ett pålitligt sätt visa upp att det du håller på med görs på ett ärligt sätt. Det är då ditt företag behöver en revisor. Vi ska gå på varför en revisor inte bara är ett måste enligt lag, utan varför de är nödvändiga för att skapa förtroende hos dina intressenter. Och så ska vi gå in lite på hur du kan hitta en revisor i Norrköping.

Vikten av en revisors hjälp

En revisor är något du måste ha enligt lag om du uppfyller 2 av de 3 följande: du har fler än 3 anställda, du har en omsättning på 3 miljoner kronor och/eller du har en balansomslutning på minst 1,5 miljoner kronor.

Det finns såklart en bra anledning till att det är lag på att använda revisor. Anledningen är att du ska kunna vara trovärdigt transparent gentemot dina intressenter. Det gäller kanske framförallt investerare och samarbetspartners. Men det kan också ha betydelse för kunder och anställda av rent etiska skäl exempelvis. De kanske vill veta exakt vad de har att göra med.

Anlita en revisor i Norrköping

När du letar efter Svensk revisor norrköping kan det vara till fördel att ha vissa saker i åtanke. Vilken revisor du bör söka efter beror på en antal olika faktorer. För det första bör du kolla upp vilken typ av klienter de tar in. De kanske kostar mycket, eller har specialiserat sig på en viss typ av bransch. Även om alla revisorer bör klara av vilken bransch som helst kan det kanske kännas skönt att ha någon som har en stor erfarenhet och ett stort intresse inom just din bransch.

En annan sak att ha i beaktning är om du trivs med dem. Om du ska bygga ett långsiktigt partnerskap kan det vara skönt att göra det med någon du gillar.

Lämna ett svar