Intervju med flyttfirma i Malmö

Vi har hållit en intervju med chefen på en stor flyttfirma i Malmö där vi ställer honom några frågor om branschen. Han har arbetat med flytt under många års tid och är en erfaren entreprenör.

-Jag och min kollega har drivit denna flyttfirma i Malmö sedan många pr tillbaka. Allting började med att vi ville ha en bransch som var utmanande både för intelligensen samt kroppen. Då blev flyttbranschen ett perfekt val för oss att starta flyttfirma i Malmö inom. I och med att det även är en stor konkurrens i staden har det lett till att vi som företag fått bit lite extra för att kunna konkurrera med dem större firmorna. Vi har dock lyckats bra med att utmanövrera samtliga av våra konkurrenter och är nu den enda flyttfirma i Malmö som vet vad de sysslar med.

Hur arbetar er flyttfirma i Malmö?

-Det vi gör som utskiljer sig lite extra från våra konkurrenter är att vi fokuserar på kunden och håller en god kommunikation genom hela flytten. Om vi vet vad som är värdefullt vet vi vad som vi som professionell flyttfirma i Malmö ska göra allting för att säkra från skador. Den dialogen är en av de viktigaste att ta med kunden för att e ska bli nöjda med flytten. Den andra viktiga dialogen att ta är att ställa frågan: ”Vart vill ni att jag ska ställa det här?” Ställer man inte de enkla frågorna så står man till slut där som en idiot. Det är inte ett gott betyg från en flyttfirma i Malmö. Vi siktar alltid på att få högsta betyd från våra kunder och då är vårt kundfokus samt värdesättande av dialog det viktigaste.

Lämnar ni några garantier?

– Företaget har alla sorters försäkringar som krävs för att kunna utföra både flyttar åt företag som privatpersoner. Det har lett till att vi alltid lämnar en nöjd kundgaranti samt avbokningsskydd på våra flyttar. Det uppskattas stort av våra kunder och är säkerligen en av anledningarna till att vi är så stora som de är idag!

Lämna ett svar