Att vara kontrollansvarig i Stockholm

Att vara kontrollansvarig i Stockholm innebär att ha mycket ansvar. Vanligen är personen som är utsedd att kontrollera tekniskt utbildad med specialisering inom byggbranschen. Det krävs även viss erfarenhet inom byggområdet för att kunna bli certifierad.

I Stockholm finns det många jobb som kräver att du är certifierad kontrollansvarig, detta då många byggprojekt behöver en KA, som det även kallas. En KA behöver även kunna all rådande lagstiftning inom relevanta områden. Det gäller svenska bygglagar, europeiska standarder och kunna utforma kontrollplaner utefter dessa lagar.

Som kontrollansvarig i Stockholm

En KA i Stockholm arbetar främst vid byggprojekt, från att kontrollera uppförande av nya privatbostäder till stora projekt inom bygg. Andra uppgifter för kontrollansvarig kan vara att inspektera rivningsprojekt i Stockholm. Arbetet kan även handla om markarbeten och infrastruktursatsningar.

Som byggherre är det inte alltid lätt att hitta rätt kompentens. Efterfrågan på otrolig kontrollansvarig Stockholm är stor. Mycket för att det pågår många byggprojekt och därmed är utbudet av KA lägre än efterfrågan. Eftersom det finns krav på att det måste finnas en KA i vissa projekt kan det ställa till problem för en del byggherrar.

Så här blir du certifierad

Har du en teknisk utbildning kan du läsa kraven som finns för att bli KA hos Boverket. Det är Swedac som får lov att certifiera KA i Sverige. Swedac är en egen myndighet och när du fått din certifiering finns du med i en databas. På så sätt kan myndigheter och andra kontrollera att du har rätt behörighet för dina uppdrag.

I samband med vissa bygglov måste det alltid finnas en KA angiven annars beviljas inte bygglov. Det gäller såväl i Stockholm som andra kommuner. Du kan bli certifierad även om du inte har en teknisk utbildning. Då krävs att du har gedigen erfarenhet och kan bevisa att du kan alla regler, lagar och krav som ställs på olika byggprojekt.

Lämna ett svar